Nyt fra Rudersdal

Siden sidst set med C briller

Nyhedsbrev oktober 2018   Budget vedtaget Alle kommuner har et loft for, hvad de må bruge på service – som er alt fra børnepasning over skoler, vejvedligeholdelse til ældrepleje. Vi konservative har sagt, at når vi kan bruge, hvad vi har lov til og samtidig har penge til overs, så... Læs mere

Faxe kommune vil gerne bidrage til, at vi passer på klimaet

Forslag FN’s 17 verdensmål gøres til den overordnede ramme for de strategier, planer der gennemføres i Faxe kommune. Det foreslås, at byrådet beder TMU udarbejde forslag for eget område, men anmodes også om, at komme med forslag, som kan sendes til andre udvalg med henblik på inspiration og gennemførelse. Der... Læs mere

Mere erhverv til kommunen

Tidligere byråd har satset på et erhvervsområde ved Rønnede – ECO Valley. Det har de måttet høre meget ondt for fra især DF-, LA- og af og til også V-folk, som har hånet og nedgjort tanken om at få erhverv til området. Der var ingen grænser for, hvor dumt man... Læs mere

Nyhedsbrev maj 2018

Så er der kommet nyt nyhedsbrev. Her kommer vi ind på de første 100 dage i det nye byråd, Spildevands sagen, det dårlige læseniveau i kommunens skoler og at vi skal engagere virksomheder i Faxe Kommunes erhvervsstrategi Alt dette er uddybet i selve nyhedbrevet her Nyhedsbrev maj 2018

Nyhedsbrev

Læs første udgave af Faxe konservative nyhedsbrev. Du kan blandt andet læse om Valget Konstitueringen Den kommende tid   Læs hele nyhedsbrevet her  Nyhedsbrev 2017-12

Vi er Social Konservative i Faxe kommune

Inden et valg er det også vigtigt, at vi har en forståelse af de grundlæggende værdier, som de enkelte partier bygger deres hensigter og ønsker på for fremtiden i Faxe kommune. Værdier, nogle vil sige ideologier, er en samling af sammenhængende meninger om, hvordan samfundet er, og hvordan samfundet bør... Læs mere

Konservative Faxe kampagne Trailer

Så er vores kampagnetrailer til KV17 kommet. Vi er rigtig glade for at kunne få muligheden for at have vores egen kampagnetrailer. Dette vil give os lejlighed til at  være et endnu vigtigere budskab i bybilledet, og jeg er helt sikker på at du løbende vil se den i den... Læs mere