Vi er Social Konservative i Faxe kommune

Inden et valg er det også vigtigt, at vi har en forståelse af de grundlæggende værdier, som de enkelte partier bygger deres hensigter og ønsker på for fremtiden i Faxe kommune.

Værdier, nogle vil sige ideologier, er en samling af sammenhængende meninger om, hvordan samfundet er, og hvordan samfundet bør være.

For at forstå vores intentioner om udviklingen i vores lokale ” samfund ” – Faxe kommune  – er det også nødvendigt at sammenkæde dette med vores grundlæggende menneskesyn og dermed også finde sammenhæng med vores politiske budskaber om fremtiden.

Den traditionelle Konservatisme deler tankerne om markedsøkonomi, fri konkurrence og privat ejendomsret, som også er gældende for Liberalismen – der ej ønsker en stor offentlig sektor til at styre. Den er også kendetegnet ved, at de gode værdier, traditioner, sædvaner skal man bibeholde, men selvfølgelig forholde sig til, at både det nationale og det internationale samfund udvikler sig. Konservatismen i Danmark lægger også vægt på at understøtte den fælles folkelige kirke, det monarkiske kongehus og det danske fædreland, hvorunder også hører enhederne i Rigsfællesskabet. Samtidig med, at vi har en forpligtigelse til at samfundet tilsikrer, at de, der har behov for støtte og hjælp, får dette af et velfungerende og retligt korrekt offentligt system. Socialismen mener, at mennesket er social af natur. Det er ikke muligt at skabe frihed, så længe der hersker stor ulighed mellem grupper af mennesker – både socialt og økonomisk. Hvis uligheden skal bortskaffes, skal man have fælles eje.

Tiden har gjort, at mange partier har ændret deres tanker, hensigter og ønsker i retning af andre aktiviteter, der ikke bygger på deres grundlæggende ideologi, men som de bliver nødt til, fordi udviklingen fordrer dette. Engang imellem er det vanskeligt at forstå – det har nogle af partierne også selv svært ved at forklare.

Det har vi Social Konservative i Faxe kommune ikke. Vores grundlæggende værdisæt gør en forskel. Vi er vores ansvar bevidst overfor at støtte Erhvervslivet, således at de får de optimale muligheder for at servicere og producere deres vareydelser og dermed være en væsentlig medspiller til at skabe beskæftigelse. Samtidig skal vi medvirke til at sikre bedre forhold for bosætning i hele Faxe kommune gennem understøttelse af mulighederne for byggeri – både udlejningsboliger og private boliger, udvikling af vores eksisterende daginstitutionsområde, fastholdelse af de eksisterende folkeskolers struktur, ændring af folkeskolernes ledelsesorganisering, kvalitetsløft i læringsrummet, fortsat sikring af at der findes dagligvarehandel i de nære samfund, samt at infrastrukturen også tilpasses kommunens geografi.

De Social Konservative i Faxe kommune vil også medvirke til en decentralisering af nogle af offentlige serviceopgaver, således at virksomheder og borgere bliver bedre betjent. Her tænker vi på Borgerservicen, Biblioteksfunktionen, den borgernære sociale behandling af Børn og unge, der skal flyttes ud på skolerne igen, således at forebyggelse bliver et kernebegreb.

Den offentlige sektor er til for borgerne og virksomhederne – det er vores ” kunder ”.

Godt valg

Anders Guldhammer, Byrådskandidat for De ” Social Konservative ” i Faxe kommue