Siden sidst set med C briller

Nyhedsbrev oktober 2018

 

Budget vedtaget

Alle kommuner har et loft for, hvad de må bruge på service – som er alt fra børnepasning over
skoler, vejvedligeholdelse til ældrepleje. Vi konservative har sagt, at når vi kan bruge, hvad vi
har lov til og samtidig har penge til overs, så vil vi gerne sænke personskatten. Det var et flertal
villige til at diskutere, og det blev altså en aftale. S, Ø og SF mente ikke de kunne være med til
det. Desværre, for frem til da havde der været en god proces.
Lige for at få proportioner på, så er skattelettelsen på 5,8 millioner (340 kr./voksen pr år). Staten
kompenserer os for de 4,3 million. Til sammenligning har vi i det nye budget eksempelvis afsat
9 millioner ekstra hvert år til ansættelse af ekstra pædagoger på børneområdet. Da kommunen
på samme tid har udfyldt servicerammen, med andre ord bruger hver en krone vi må på
service til borgerne, betyder skattelettelsen ikke ringere service. Spørgsmålet er alene, om pengene
skal ligge i kommunens kasse eller i borgernes lommer! Det er god konservativ politik, at
pengene har det bedst i borgernes lommer. Budgettet er på 2.277 millioner, så det er næsten
uretfærdigt at nævne noget frem for andet. Men alliegel vil jeg nævne et par ting: Jeg er ked af,
at det ikke lykkedes at få en erhvervskontakt på budgettet med det samme. Vi fik til gengæld
med i tekstdelen, at det skal ske med øget aktivitet fra og med 2020.
Underføring ved jernbanen og færdiggørelse af Stadionvej er stadig med. (Etableres i 2020)
Har man lyst til at læse mere, så se for eksempel:
www.faxekommune.dk/nyhed/budget-sammenhaeng-mellem-velfaerd-fremtidens-kommunaleservice

 

Spildevand igen

På byrådet var en sag (nr. 139 www.faxekommune.dk/sag/byraadet-13-09-2018-referat). Det
var Eli J. Nielsen (DF), der havde rejst den. Den ene del var et forslag om, at der ikke skal påbydes
rensning, når man bor mere end 750 meter fra bæk/å/sø etc. Om det forslag sagde administrationen,
at det vil være ulovligt at vedtage. Alligevel fastholdt man forslaget. Det forekommer
mig at være en noget umoden forståelse af, hvad demokrati er, hvis man foreslår noget vedtaget,
man får af vide er ulovligt. DF og LA stemte for, men resten var dog i mod.
Det andet forslag var, at man kan/skal bruge sporstoffer for at se, hvor spildevandet løber hen.
Det kan give god mening, hvis man bor midt mellem området, hvor man skal rense spildevandet
og ikke skal. Så kan man afgøre, om man leder til det ene eller det andet. Men det er spild
af penge at måle, hvis ejendommen ligger langt inde i et område, hvor der skal renses.
Det blev vedtaget, at hvis man ønsker det, skal der måles, uanset hvor man bor. Det er spild
af kommunale penge (måske op +/- ½ million). Jeg ved godt, det er de folk, som har forsøgt at
skade os. Alligevel synes jeg, det er synd for dem, for det ændrer ikke noget. En mand som Lars
Folmann er der afsagt byretsdom over. Han tabte og skal rense sit spildevand.

 

FN klimaråd

På samme byrådsmøde var en sag om at bruge FNs klimamål som overordnet ramme for kommunen.
Sagen var rejst af os konservative, og den fik rosende omtale og blev vedtaget med alle
stemmer. Sag 139 www.faxekommune.dk/sag/byraadet-13-09-2018-referat
Det konservative folkeparti har altid haft respekt for at vedgå arv og gæld. Det, vi har fået fra
vores forfædre, må og skal vi bruge, men vi skal efterlade det, så vores efterkommere får samme
gode muligheder, som vi har haft.
Forslaget om at bruge FN klimamål som ramme er ikke, fordi vi er blevet mere grønne, end vi
altid har været. Men jeg tror, vi kan blive mere fokuserede. Der en del eksisterende ordninger i
kommunen, som er mere ”fodformede” end egentlig nyttige. Nu skal vi have fjernet alle de vidtløftige
og undskyld udtrykket, de naive, til fordel for mere realistiske planer. Det kan FN målene
hjælpe os med.

 

Af Ivan Lilleng,
byrådsmedlem
Faxe Konservative