Alle børn skal have mulighed for en fritids- eller sportsaktivitet

Alle børn skal have mulighed en fritids– eller sportsaktivitet 

Alle børn skal have mulighed gå til mindst én fritids- eller sportsaktivitet. 

Foreningsdrevet fritids- eller sportsaktiviteter skal understøttes på en måde, så en mangfoldigheden sikres i både geografisk og aktivitetsmæssigt. 

Foreningsdrevet sommer camps skal særligt understøttes, da det giver lokale børn gode udfoldelsesmuligheder i sommerferien, og tiltrækker udenbys borgere og turister til området.