En folkeskole for børnene

Folkeskoler med profiler 

Det er en grundlæggende værdi for os konservative i Faxe kommune at give de enkelte skoler, inden for rammerne af fælles folkelige værdier, så meget selvstyre som muligt.

Det er et konservativt grundsynspunkt, at det er friheden, der konstituerer det værdifulde. 

Det er ud fra dette synspunkt vi skal forme vores fælles opgave, nemlig at skabe en folkeskole, der er klar i sit sigte og rummelig i sin forvaltning.

  • En skole, der ser den enkelte elev, som den han/hun er
  • en skole, der giver den enkelte elev passende udfordringer,
  • en skole, der giver den enkelte elev følelse af at hører til i fællesskabet og
  • en skole der giver den enkelte perspektiv i tilværelsen.

Vi ønsker en skole hvor der er plads til den enkelte og den enkelte er forpligtet på det fælles. Det kræver samarbejde og klar ledelse på alle planer! Men først og fremmest et samarbejde mellem skolebestyrelser, skoleledelser og det politiske niveau om at beskrive et nyt “ frihedsbrev” til folkeskolen, så den forbliver folkelig forankret i de enkelte skoledistrikter! 

Den enkelte folkeskole skal styres lokalt, ikke fra centraladministrationen på kommunen. 

Lærere, ledelse og forældre skal i fællesskab lokalt i alle 7 skolebyer tage ansvar for at skabe en folkeskole, som ligger blandt de 25% bedste i Region Sjælland målt på trivsel, deltagelse,  og karakter niveau

Giver det mening for lærere, skoleledere, skolebestyrelser og forældre, at den lokale folkeskole har en særlig profil, så skal det være muligt. 

Især i udskolingen er det relevant særlige profiler og fokusområdet. Særlige profiler kunne f.eks. en international linje, bæredygtighed, håndværk og kreativitet.