Det Konservative Folkeparti arbejder for dig og for Danmark. Jeg håber, at du vil bakke op om dine lokale kandidater, så vi også fortsat kan arbejde for Sjælland, Lolland, Falster og Møn i Folketinget. Med din støtte kan Danmark blive friere, rigere og mere trygt.

Søren Pape, Partiformand og justitsminister

Muligheder for alle

Vi mennesker er forskellige. Men alle skal have muligheden for at udfolde deres evner og talenter. Her har forældrene et vigtigt ansvar for, at deres børn kommer godt fra start. Og her er folkeskolen en vigtig medspiller i at udvikle børnenes evner og talenter, så de kan stå på egne ben senere hen.

Læs mere

En god start på livet

Børn skal komme godt fra start i livet. Det er et forældreransvar at løfte denne opgave. Men samfundet skal være med til at lette byrden for forældrene ved at tilbyde trygge og fleksible dagtilbud, der er tilpasset forældrenes behov for pasning af børnene i kommunens daginstitutioner.

Læs mere

Vi tager ansvar for klimaet

Vejret ændrer sig – drastisk. Det er et globalt problem. Danmark kan langtfra løse problemerne alene, men vi kan godt gå foran og inspirere andre lande til at yde en effektiv klimaindsats, der mindsker udslippet af drivhusgasser. Vi fik en planet og en natur af generationerne før os. Den skal gives videre i ligeså god stand.

Læs mere

Stærk økonomi, velfærd og lavere skat

Den danske samfundsøkonomi er sund og stærk. Der er vækst i økonomien, og der har aldrig været så mange i beskæftigelse som nu. Vi eksporterer mere end vi importerer, og der er overskud på statsfinanserne. Nu skal vi fastholde den økonomiske kurs, for det giver ro, stabilitet og grundlag for yderligere fremgang.

Læs mere

Mere sundhed for pengene

Der skal være hjælp og omsorg, når du har brug for det. Vores sundhedsvæsen har gennem mange år fået tilført flere penge, og det er nu på tide, at patienterne får fuld bonus for de 160 mia. kr., som det hvert år koster at drive vores sygehuse og sundhedsvæsen. Mindre bureaukrati, forenklede procedurer og flere varme hænder.

Læs mere

Et borgernært og tryghedsskabende politi

Der skal være respekt for loven. Det Konservative Folkeparti vil have ansat flere betjente, så politiet i højere grad kan løfte de mange opgaver, der er forbundet med kriminalitet. Det gælder terrorsikring, bandekonflikter, vold, indbrud, tyverier og økonomisk kriminalitet. Det skal ikke kunne betale sig at være kriminel.

Læs mere

En stram udlændingepolitik

Vi går ind for en stram og fair udlændingepolitik. Danmark har indført grænsekontrol for at begrænse migrantstrømmen hertil i størst muligt omfang. Grænsekontrollen skal opretholdes indtil EU-landene får langt bedre styr på EU’s ydre grænser. Migranter, der får afslag på asyl, skal udvises og vende tilbage til deres hjemland. Det mener vi, er helt rimeligt.

Læs mere

Nu er det Sjællands tur

Igennem mange år har jyske politikere været dygtige til at sikre Jylland med nye vejanlæg. Den jyske trafikmafia har længe huseret på Christiansborg, men nu er det altså Sjælland, Lolland og Falster, der skal tilgodeses med en mere sammenhængene infrastruktur.

Læs mere

Kampen for vores klima og miljø stopper aldrig

Det Konservative Folkeparti har altid været det grønneste af de borgerlige partier i Danmark. For konservative er kampen for vores klima og miljø hjerteblod. Vi skal kunne give en sund klode videre til næste generation.

Grønne konservative resultater

  • Vi har vedtaget en energiaftale med alle Folketingets partier.
  • Vi opsætter tre nye havvindmølleparker frem mod 2030 på tilsammen 2.400 MW.
  • Vi har sikret konkurrence mellem sol- og vindenergi om, hvad der kan levere billigst strøm til danskerne. Det har ført til historisk lave priser på vedvarende energi i Danmark.
  • Vi har afsat 1,1 mia. kr. til økologi i 2018-2019, og skabt en solid vækstplan for dansk økologi.
  • Vi har øget kontrollen med og strammet reglerne over for de største fiskere.

Grønne konservative visioner

  • Temperaturen i verden må ikke stige mere end 1,5 grader.
  • Danskernes forbrug af el skal være helt dækket af vedvarende energi i 2030.
  • Vedvarende energi skal dække mindst 55 procent af Danmarks behov for energi i 2030.
  • Mangfoldigheden i dyre- og plantelivet er faldende. Den udvikling skal vendes!
  • Vi skal øge det økologiske landbrugsareal, så det fylder 15 procent af det samlede landbrugsareal.

Valgprogram til regionsvalg 2021

Klik her for at hente valgprogrammet